Catch the Drop

1/5

Dinja Waħda

Dinja Waħda hija waħda mill-inizzjattivi tal-BirdLife fl-edukazzjoni li tippromwovi l-protezzjoni tal-annimali selvaġġi u l-abitat tagħhom. Dinja Waħda tkabbar l-interess fit-tfal dwar in-natura. L-għan ta' din l-organizzazzjoni hu li tpoġġi fit-tfal ir-responsabbilta lejn l-ambjent ta' madwarna. Permezz ta' Dinja Waħda t-tfal ikollhom iċ-ċans li jsiru jafu fuq l-impatt tal-bniedem fuq l-ambjent. B'hekk il-ġenerazzjoni futura tkun tista' titratta d-dinja tagħna aħjar milli kif inhi ttrattatha issa. Il-Koordinattrici ta' dan il-progett hija Ms Gail Grech Delia

1/4

Ekoskola  

 

Il-Kumitat EcoSkola għandu fih rapreżentanza mill-klassijiet kollha tal-primarja. Jiltaqa' ta' sikwit biex imexxi

 

proġetti favur l-ambjent kif ukoll jifrex aktar għarfien favur il-ħarsien tad-dinja li ngħixu fiha.

 

Ms Claudia Catania hija l-LSE li b'tant ħeġġa tmexxi dan il-kumitat.  

L-istudent li jagħmlu parti mill-Kumitat tal-EkoSkola huma:

 

 

 Nesteph         Martin        Jayden          Jael         David        Cenere

 

 

                                             

    Amy