L-iskola primarja tal-Kalkara hija skola tal-gvern li fiha jattendu tfal bejn it-tlieta u l-ħdax-il sena. L-iskola tagħna tagħmel parti mill-Kulleġġ ta' Santa Margerita u tinsab fix-Xlokk ta' Malta. Il-Kalkara tmiss ma' tliet lokalitajiet oħra. Dawn huma: il-Birgu, ix-Xgħajra u Ħaż Żabbar. 

 

L-iskola tagħna għandha popolazzjoni ta' 155 student. L-istaff edukattiv huwa magħmul mill-Kap tal-Iskola, żewġ Assistenti Kapijiet, seba' għalliema, ħames KGEs u disa' LSAs. Minbarra l-istaff edukattiv insibu wkoll persuni oħra li għandhom irwol importanti fl-iskola. Dawn huma l-iskrivana tal-iskola, il-purtinara, il-handyman kif ukoll il-ġardinar. 

Give us a call:

25985071