Tberik tal-Basktijiet tal-Iskola / Blessing of School Bags

Fil-bidu tas-sena skolastika il-kappillan tal-Parroċċa Dun Brian Gialanze bierek il-basktijiet tal-iskola fil-bidu ta’ din is-sena skolastika bħala awgurju għal sena skolastika mill-aktar fejjieda.

At the beginning of this scholastic year the Kalkara Parish Priest Rev. Brian Gialanze, met our pupils to bless their school bags and to wish all a successful year.

basktijiet 1.png
basktijiet 2.png